Sørg for at få et årligt servicetjek på din varmepumpe

Selvom varmepumpen er selvkørende, så er det alligevel vigtigt at få foretaget et servicetjek. Det skyldes i høj grad, at den ikke må stoppe til, hvilket den med tiden vil gøre fordi pumpen med tiden vil trække støv ind og dermed forværre luftgennemstrømningen. Det betyder at varmepumpen gradvist vil blive mindre effektiv, da den ikke kan yde ptimalt. Derfor skal den arbejde hårdere for at levere varme, som i sidste ende vil resultere i en højere elregning. Dermed er det vigtigt at få foretaget et servicetjek så pumpen kan blive renset og fungere optimalt.

Regler for eftersyn

Alt afhængig af hvilken type varmepumpe som ejes, så er der forskellige regler for hvilket servicetjek der skal foretages.

Ejere af jordvarmepumpe bliver stillet et lovpligtigt krav om et årligt eftersyn. Her vil der blive foretaget et eftersyn af tætheden af jordvarmeslangerne i jorden. Det er her vigtigt, at det er en fagkyndig som foretager eftersynet.

Ejere af en luft-til-luft varmepumpe bliver ligeledes stillet et lovpligtig krav til eftersyn, hvis den har mere end 1,0 kg. kølemiddel indbygget, som typisk er det en pumpe til et villahus vil have. Her er det også at få en fagkyndig til at tjekke systemet. Har anlægget mere end 2,5 kg. kølemiddel kræver det til gengæld, at en certificeret montør fra et ankerkendt kølefirma, foretaget eftersynet.

Varmepumpe servicetjek

Den service der skal foretages afhænger af hvilken type du ejer, men der er dog nogle overordnede punkter som gennemgås.

  • Varmepumpens tryk og temperatur måles.
  • Rensning af filtre i varmepumpen for at sikre at den virker optimalt, og opsætningen i styringen bliver gennemgået.
  • Evt. fejlmeldinger fra varmepumpen vil blive gennemgået.
  • Cirkulationspumpen vil blive optimeret, og er der behov for det, vil der blive foretaget en indregulering af termoventilen.
  • Overophedning og underkøling på selve kølekredsen måles.
  • Jordvarmepumpen tjekkes for tætheden af jordslangerne, så man sikrer sig at der ikke er udslip af brine.

Med det årlige serviceeftersyn sikrer du altså at varmepumpen fungerer optimalt hele året rundt, og dermed er du også sikker på at dit anlæg giver dig den størst mulige besparelse på elregingen.

Typiske tegn på at varmepumpen trænger til et servicetjek

  • Varmepumpen varmer ikke så godt som den har gjort tidligere
  • Pumpen er begyndt at støje fra lejerne
  • Den er ikke blevet serviceret det seneste år
  • Den har ikke fået renset eller fået skiftet filtre

Vil du vide mere omkring serviceeftersyn af varmepumpen, så kan der læse mere på GreenMatch.dk.